KONTRAKT

Sjåstad samfunnshus

Vestsideveien 315

3405 Lier

Telefon 45456113

leie@sjaastadsamfunnshus.com

KONTRAKT OG LEIEBETINGELSER SJÅSTAD SAMFUNNSHUS


Generelle leiebetingelser

Sjåstad samfunnshus er et nærmiljøsenter som drives miljøvennlig. Alle leietakere er forpliktet ved underskrift av dette dokumentet å følge opp vårt system for kildesortering. Bruk av engangsservise bør unngås.


Det er totalt røykeforbud i hele huset, inkludert vestibyle, toaletter, kjøkken og i ganger. Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson, som har kontaktansvar for, under og etter et arrangement. Denne plikter å gjøre seg kjent med brannrutiner, plassering av slukkeutstyr samt være med på å forebygge tilgrising og hærverk. Ved skader på servise eller annet utsyr, samt ved tilgrising av lokaler som medfører ekstraarbeid eller kostnader vil ansvarlig leietaker blir fakturert.


Sjåstad samfunnshus kan kreve et depositum på kr. 1000,- i kontanter ved bruk av utstyr til større arrangementer. Ved avlysning av arrangementer senere enn 14 dager før leiedato vil ansvarlig leietaker bli fakturert halvparten av avtalt leiepris. Avlysning skal skje skriftlig!


På grunn av brannforskrifter skal garderobe benyttes, dog på egen risiko. Verdisaker bør derfor ikke oppbevares i garderoben. Sjåstad samfunnshus har ikke erstatningsansvar ved tap av klær eller annet utstyr som blir etterlatt.
Leiebetingelser ved selskaper og fester

All bruk av alkohol skjer på eget ansvar. Salg av alkohol er kun tillatt når skjenkebevilling kan fremvises. Overstadig berusede personer kan utvises fra lokalene.


Alle kveldsarrangementer skal være avsluttet søndag – torsdag kl. 23.00 og fredag – lørdag kl. 01.30.


Leie av kjøkken til helgearrangementer inkluderer bruk av tilgjengelig dekketøy, kjøleskap og andre fasiliteter, samt oppvask og rydding av dette. Ved flere arrangementer samtidig må kjøkken deles.


Leie av lokale inkludert rengjøring. Servering og rydding av lokale ved helgearrangementer er IKKE inkludert i leieprisen.


Ansvarlig leietaker skal være ferdig med å rydde lokalene en ½ time etter stengetid: søppel skal fjernes og sorteres, alt brukt servise m.m. skal vaskes og ryddes på plass, flasker skal ryddes i kasser/poser.


Sjåstad samfunnshus kan avlyse eller avbryte arrangementer ved mislighold av leiebetingelsene. 

 


Dette skriv er lest og akseptert av undertegnede.


 


Leietakers navn: ___________________________________________________________Fødselsdato: ______________________Adresse: __________________________________________________________________Epost: ___________________________________________Telefon: ­­­­­­­­­­­­­­­ ____________________________
Sted/dato: ___________________________________________Signatur: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________


 


 
 

Kontaktperson

Vaktmester Arne Larsen


Epost bestill_leie@sjaastadsamfunnshus.com


Telefon 918 75 918


 


 

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia